El 21 d’abril, Gestmusic Endemol va començar a fer totes les seves produccions en format d’alta definició, seguint els estàndards de qualitat actuals. Els primers programes gravats en HD van ser ‘Ahora Caigo’ i ‘¡Boom!’, que s’emeten actualment a Antena 3.

Els estudis s’han equipat amb 8 cadenes de  càmera d’estudi d’última generació en format d’alta definició. El model és LDX 80 Première, de la marca Grass Valley. Està capacitat per treballar en format progressiu, a més de l’entrellaçat habitual. La millora en el  format de captació de la imatge ve acompanyada del canvi als diferents medis tècnics existents fins ara a l’estudi: mesclador de vídeo, matriu i gravació. Els dos primers elements són de la marca Grass Valley. En el cas del mesclador, s’ha optat pel model Karrera, i per la matriu s’ha instal·lat la NV8144, de 144 x 144 punts de creuament. Per els sistemes de gravació hem escollit els coneguts servidors de la marca EVS i, més concretament, la gama XS, amb dos equips de 8 canals cadascun.